2009 m. balandžio 1 d., trečiadienis

SlaugyteiNuo pat pavasario ankstyvo
Jau ant pirmų žiedelių
Sparnelius dūzgena,
Į saulutę skrenda-
Tai raina bitelė,
Triūsianti, graži...
Žiūriu dabar į atšvaitą
Palatos baltą,
Matau Tave-
Taip į bitelę panaši.
Nuo ryto spėrūs žingsniai aidi
Ir judesiai atidirbti,
Kasdieną įprasti...
Ar karštą virdulį
Namo parėjus
Ir džiugų žvilgsnį sutinki?
Priimk nors nuo manęs
Tarsi bitelės giesmę menką
Ir trupinėlį padėkos tik Tau-
Ant delno lyg kvapnus korys,
Kad besišypsantį palatoj
Tavo mielą veidą
Kas rytą lyg pavasarį matau.
Kokia tu man dabar graži.
2009

Komentarų nėra: