2014 m. lapkričio 6 d., ketvirtadienis

UžuojautaŽmogaus gyvenimas –
Svajonė, siekiai dideli,
Tik tam ir į pasaulį ateini,
Kad neštum šviesą
Plačiame kely.
Nukrenta vargo ir skriaudų našta,
Kai visą kelią
Eini su tauta.
Kalnelyje kryželis,
Budi angelai,
Tarytum savo kelią
Ilgai ieškojęs
Šiandien atradai.
Komentarų nėra: