2018 m. birželio 21 d., ketvirtadienis

Sąstingis
Vargas išmoko kęsti
Ir kitą išklausyti,
O kas jo nė nematęs,
Iš karto bėga skųstis,
Kad kitas sutvarkytų.
Baisi sielos apatija,
Kai nieko nesinori,
Nejudini net piršto,
Apsiverti ant kito šono,
Užsitrauki ant akių paklodę,
Po pusryčių lig vakarienės
Atsiputi.2018 m. birželio 20 d., trečiadienis

Jaunystės eliksyrasVaikaičiai

Tol būsime jauni,
Kol prisiminsime jaunystę,
Pirmą bučinį,
Naivias viliones,
Tyras melodijas,
Akis – arti arti,
Brangiausius žmones…
Tol būsime jauni,
Kol bus svajonė,
Lyg takas paslapty,
Kur susitinka kojos
Ir einam dviese,
Ranka dangui pamojame…
Tol būsime jauni,
Kol seks gyvenimą
Du balandėliai,
Iš debesų saulutė
Siųs kas dieną šilumą
Malonią.


Rausta karštyje
Saldžiai rūgščios noksta
Uogos miškuose,
Kai šalna pakanda,
Degina kaitra,
Užmegztos nusvyra,
Lieka tiktai skonis,
Praeities gija,
Kvapas burnoje...
Sirpsta, rausta vyšnios
Gimtame sode,
Jas nuskins tik paukščiai,
Man jų neatneš,
Nepajus vaikaičiai
Skonio ant liežuvio,
Kur tėvūnija…
Palei viešą kelią
Rausta serbenta...
Gal laukinė uoga
Sotins rūgštele?


Asociacijos
Plaukia baltas kiras
Mažame rate...
Kodėl nepakyla,
Neskrenda kregžde?
Kylu, kylu, kylu,
Bet grįžtu ir čia,
Kur yra žuvelė
Vandens viršuje…
Kartais nesuvokiu,
Kurgi apačia,
Kai bėgu per pievą
Joninių nakčia,
Rūtų vainikėlis
Plaukia Šventąja…
Oi, baltasis kire,
Primeni bernelį
Ir paparčio žiedą,
Kurio nebėra.


Parke
2018 m. birželio 19 d., antradienis

Akių lašai
Vanduo stovėdamas dumblėja,
Durpe pavirsta pakraščiai,
Nebe išjudintas net vėjo
Pasmirsta…
Oi, kaip negerai!
Kiek metų nutekėjo,
Parodo veidrodis,
Vandens purslai,
Ežere – vanduo nurimęs,
Kada bangų nėra,
Sustingsta akyse lašai…Trumpiausios naktys
Tegu svajonė
Bus paslaptimi,
Nei tu, nei aš
Jos neminėsime,
Kai po žiemos
Prasideda pavasaris,
Atšyla saulėje
Šalti varvekliai…
Toks ilgesys
Ir kas jį atlaikys,
Birželio ilgos naktys
Išjudina lizdus,
Pakyla maži paukščiai,
Pasveikina giesme
Ir mes su jais
Likimui save patikime, –
Žydėkime ir vasarą
Pamiršę ilgus
Žiemos vakarus.

Gėlių labirintuose
Visos gėlės žydi
Įvairiais žiedais,
Pažiūriu ir aiktelėju,
Gal jau pasiklydau, –
Spalvų margumynas –
Tikras labirintas,
Sapno raizginiai.
Žieduose – net pilys,
Saulės spinduliai,
O kryželis tyliai
Laukia, nesulaukia,
Kada prasiskleis...
Vienos naktį žydi,
Budi sutemoj,
Kitas ima miegas
Vakaro dainoj.
Raskila jau žydi
Geltu žiedeliu,
Vasara atbėgo
Pievos takeliu,
Kada užsimerkiu,
Mintimis seku,
Visos gėlės žydi,
Myliu, neskinu.