2018 m. balandžio 22 d., sekmadienis

Atradimai


Visatoje
Ko negali nupirkti nė parduoti?
Laimės…
Gali padovanoti gėlę,
Visiems šviečia saulė,
Bet supranti nuskynęs,
Koks laikinas esi šiame pasaulyje...
Laikina ir žemė,
Susiurbs ir dingsime,
Po milijonų metų išnyks
Ir karšta saulė…
Mano gyvenimas – akimirksnis
Visatoje.

2018 m. balandžio 21 d., šeštadienis

Neišsakyti žodžiai
Tiek daug pasakome
Vieni kitiems,
Daugiau nepasakyta lieka,
Atsiveria lyg vartai
Lig paties dangaus,
Kai sutinki senokai nematytą
Po beržais ir liepomis.
Nusilenki, apkabini,
Paduodi ranką,
Dažnai ir ašara nurieda...
Oi, kaip skaudu,
Kad buvęs laikas – žmonės
Kažkur toli toli,
Sukibirkščiuoja atminties lauže
Ir sudega...
Pražys ir sodai be manęs,
O pašaukta vardu
Neatsiliepsiu.Sukurų atmintis

Su medžiais, su žaliais,
Su žydinčiais pavasarį
Prasideda gyvenimo tėkmė,
Sujungia širdis ir tautų –
Vienas pasaulis ir gyvybė,
Dar vėjas plaiksto žiedelius,
Mes saugome jų atminimą,
Kada kyla grėsmė,
Kyla ir sąžinė…


Ne, tik ne tų,
Kurie tą pragaištį
Krauju maitino,
O nepažįstamų žmonių,
Kuriems svarbi gyvybė.
Vienas medelis – daug žiedų,
Japonija ir Vilniuje pražydo,
Dabar jau džiaugiamės taika,
Vaikams jų žiedlapius daliname.


Ona Baliukienė
2018 m. balandžio 20 d., penktadienis

Daugiametės gėlės
Po daugel metų
Pasilenkiau prie žiedo,
Jo akyse jaučiu
Gyvybės kainą,
Kada daugėja ir gausiau
Pražysta pievos,
O iš vienos šaknies -
Jau dešimtys ir dar daugiau…
Raudona ir geltona
Ant žalio dirvono,
Saulė nušviečia,
Apdainuoja vėjas,
Pasistiebia aukščiau,
Matau žiedelyje kūrėją,
Tik žodžiu apsakau.
Didinga saulė,
Žemė – visatos gabalėlis,
Aš – dulkė
Žemės ir dangaus.

Kitas pasaulis


Pavasario dovana
Geri prisiminimai –
Balti debesėliai,
Akyse – mėlis
Ir kvapnūs žiedai,
Eini užvertęs galvą
Ryte atsikėlęs,
O kada vakaras ateina,
Net nepamatai…
Atbėk per dangų,
Vėl drauge sėdėsime,
Žiūrėsime, kaip gulbės
Išperi vaikus,
Pakilsime tik rudenį,
Kai paraus klevai…
Oi, nebus kada tau vasarą,
Vis rūpesčiai, darbai
Ir nepajusime,
Kada žiema ateis.