2020 m. gruodžio 1 d., antradienis

Laiškas Kalėdų Seneliui

 
Dvylikos mėnesių nepakanka,

Kalėdų seniui parašiau

Ir paprašiau dar trylikto,

Kad metai nepasentų,

Nebūtų šalta ir per speigą,

O sniegas tegu lieka baltas,

Nusidažys ir bus gražiau…

Prie tryliktojo reiks priprasti, –

Laikas – vienetas ir trys,

Vienas į duris pabeldžia,

Trys dar seka iš paskos...

Į trobą įsileidau ir pavaišinau

Rojaus obuoliukais – jų gausu,

Kaip sniegenų, atskrisiančių

Per tryliktąjį mėnesį pulku…

Pamerkiau ant stalo rožę,

Pražydinau rausvais žiedais, –

Po dvylikto ateis pavasaris,

Susirinks ir giminės,

Nebus skubos ir nesušals,

Saldainiais vaikus apdalins,

Visi dainuodami pašoks linksmai.
Laukiu Kalėdų

 
Laukiu Kalėdų – papuošiu stalą,

Pasidžiaugsiu eglute,

Mirgės žvakutės,

Degs ir tikra žvakė,

Padovanotą draugės –

Tokia tikra,

Kvepės vašku kambarys,

Šventėmis…

Laukiu Kalėdų – užglaistys bėdas,

Ne kasmet ir praradimai,

Prisiminsiu praeitas,

Karščiu nutvieskusias

Prie vandenyno…

Laukiu Kalėdų – girdžiu jau giesmes,

Skrenda angelėliai,

Atneša dovanų

Naujas svajas,

Nesibaigiančią poeziją…
2020 m. lapkričio 30 d., pirmadienis

Laikas – keisti

 Daug ką galima

Per gyvenimą pakeisti –

Ne vėlu ir ištaisyti,

Sugaištas tam laikas –

Smulkmena viena, –

Kiekvieną dieną –

Naujas skrydis,

Pasiruošimas lėkti

Per audras…

Skubėdami nespėjam

Visko apmąstyti,

Gyvenimo tėkmė – srauni,

Vingiuoja gyvate,

Iš to tik mokomės,

Kaip galim pasikeisti,

Išlikti per audras…

Žemė – visada po kojomis,

Dangus – aukštai,

Žmogus tik eina,

Gyviai šliaužia ir ropoja,

Vis ta pačia linkme,

Kur nieko nepakeisi

Po manęs, tavęs.Mūsų diena

 


Ona Baliukienė


Eglės viršūnėje varnas tupėjo,

Kraipė galvą, taisėsi sparnus,

Akimirka viena – visų teisėja,

Rytoj tokios nebus…

Džiaugsmas – mūsų norai,

Tegu neišsipildo – pasiliks šypsena,

Nuskridusiam linkiu ir varnui,

Kad būtų jo diena.2020 m. lapkričio 29 d., sekmadienis

Šventą dieną

 
Galvokim apie paukštelius,

Kaip jiems sunku

Ant plikų šakų tupėti,

Tada ir bus ramiau,

Prie lango atsisėdus

Į medžius žiūrėti…

Galvokim apie meilę

Artimiesiems, draugams, –

Bus daug smagiau,

Kai jie paskambins,

Pabels į duris,

Atskris paukščiu,

Ar gyvas, sveikas

Dar esi prie stalo –

Šventą dieną pažiūrėti…

Galvokim apie vaikelius,

Kaip auga akyse,

Koks jų šypsnys gražus,

Prakalbintas atbėga

Į paukštelį drauge pažiūrėti…

Galvokim apie giesmę, –

Ji visada šventa,

Pritardami nušvisime,

Į savo vidų pažiūrėsime,

Paukšteliu čiulbėsime.


2020 m. lapkričio 28 d., šeštadienis

Prašom

 Nepamiršk sakyti – „myliu,’’

Nepamiršk sakyti – „ačiū,’’

Gali būti paskutinis

Meilės žodis – „prašom’’…


Nepamirk ir išklausyti,

Ką kiti tau sako,

Kokią muziką išgirsi,

Kai užklups ir vakaras…


„Labas’’, – sakom draugui,

„Sveikas’’, – sakom svečiui,

„Būk man geras’’, –

Sakom artimui.


„Saugok, Dieve’’, – sakom,

Kai niekas nesaugo,

Neturi nė vieno,

Tikro – vieno draugo,–

Aš – čia.


Penkiaaukščių gatvė

 
Žmonės kuria žemėje,

Mąsto ir sumąsto,

Kaip pakeisti gatvę,

Kurioje kas dieną

Kažkas sėdi, vaikšto.

Nušluoja takelį,

Pasodina gėlę,

Kur dar yra vietos,

Medį, obelėlę…

Pasikeičia žmonės, –

Auga naujos kartos,

Gatvės ir gatvelės

Gauna kitą vardą…

Pažiūri į dangų –

Tenai saulė kviečia,

Kodėl nepapuošus

Ir gatvės miestiečių?

Iš dangaus – po žvaigždę,

Dar po sniego spiečių,

Matosi pro langus –

Žiburėliai šviečia…

Išeini į kiemą –

Šilumos pajausti,

Čia juk tavo namas,

Kad ir penkiaaukštis.