2019 m. vasario 23 d., šeštadienis

2019 m. vasario 22 d., penktadienis

Žalia rūta
Pavasaris – žemės alsavimas,
Paliestas iš dangaus,
Naujas karklo pumpuras,
Giesmė upelio po ledu,
Pataikanti į širdies ritmą…
Dainuojame visi drauge –
Saulė, žemė, mes,
Už rankų susikabinę eikime…
Pavasaris – skambutis sieloje,
Nauja pradžia be pabaigos,
Prisikelia netgi ir tas,
Kam buvo užsimerkti lemta…

Baigiasi žiema
Žemę saulė kelia į padangę, –
Jūs, mano vaikai,
Nuo pavasario vaizdų
Apsvaigę...
Susilaukia mylimos dukrelės
Šeimoje tėvai,
Duoda gražų vardą,
Būsima mama – ant kelių,
Vysto lėlę, pina plaukus,
Auga…
Susilaukia mylimo sūnaus,
Džiaugiasi tėvai, –
Bus karys,
Gimtinę saugos,
Taps ir tėvu
Ir mylės vaikus
Užaugęs…


Nužydėjusi pieva
Susėskime vienas prieš kitą
Geltonoje pienių pievoje,
Kalbėkime tylėdami,
Kiekvienas išpažįstame
Džiaugsmus ir netektis, –
Mes meilei sukurti,
Kiekvienas sau …
Keliu akis ir susitinka žvilgsnis,
Ne man sakai,
Ne tau tada sakiau…
Aukštai vis plaukia debesėliai,
Ilgėja ir šešėlis,
Lyg pavasarį diena,
Galvojame apie jaunystę,
Meilės bučinį ir mėnesienoje,
Aš – apie jį,
Tu – apie ją.
Pakilo vėjas – žiūrėk,
Pūkus jau neša,
Daugelį iš vieno žiedo,
Brangioji mano piene,
Tu – plika,
O aš – balta.


2019 m. vasario 21 d., ketvirtadienis

Linkiu sveikatos
Po gerą žodį,
Kurio kartais stinga,
Kas dirba ir pailsta
Nuo naktų tamsos,
Kai dangus prasiblaivo,
Norisi dar daugiau pasiekti,
Paliesti pumpurą pavasarį,
Su žibute pražydusia
Mylėti, džiaugtis,
Sulaukti savo pilnaties.
Pridėkime į amžiaus knygą
Po vieną posmą iš dainos,
Giesme varnėno
Tegu jis skambės…
MAMA
Dvi A raidės
Vienoje gretoje –
Tai šauksmas gimusio,
Toliau – MAMA,
Dvi gražios raidės
Pakaitomis, seka.
Viena mama pasaulyje,
Kuri išgirsta vaiko šauksmą
Ir pakelia ant rankų,
Neša į saulę
Visada.
2019 m. vasario 20 d., trečiadienis

Užuojauta
Visi supranta,
Kas gimė – lemta
Ir paskirtu laiku išeiti:
Užaugino vaikus,
Padarė viską,
Kas buvo paskirta,
Ėjo kelius į šviesą
Per Anykščių kalnelius,
Lyg spinduliu Šventojoje
Darbai nušvito.
Palydime su pagarba
Į amžinus namus
Ir į kiekvieną pėdą
Po ašarą skandiname
Tik liūdesio lašus,
Kad atminty išliktų,
Į dangų malda kiltų.