2014 m. lapkričio 6 d., ketvirtadienis

Tikėjome


Tikėjome,
Kad į gyvenimą išeis
Karta kitokia,
Kurie užaugo, negirdėję šūvių,
Jei niekam kulkos nepaleido,
O gynė tiktai taiką,
Motiną, tėvų namus,
Bet priešui savo vėliavą
Ne nugarą atsuko,
Niekas nebars daugiau,
Užaugusių nekeiks...
Tikėjo, laukė
Ir tikėjimu kartos gyveno,
Kad viskas pasikeis,
Kol nelauktai užgriuvo
Taikos metu karas
Ir švilpia kulkos
Virš vaikų galvų,
Baisiau nei uraganas...
Kas pirmas pradeda
Pasaulio negandas ir melą,
Supranta šiandien ir vaikai.
Tegu jiems pasakoja
Savo istoriją tėvai.
Tik neužmerkime akių
Prieš piktą melą,
Tegu pamato danguje
Ne vien tik angelą...
Vaikams vaikystės niekas nepakeis.Komentarų nėra: