2020 m. rugpjūčio 4 d., antradienis

Balta burėPrisimenu tave,

Kai skamba muzika,

Laukiu tavęs,

Kai vakaras ateina, –

Dega ant stalo žvakė,

Užkurtas mūsų meilės židinys,

Pažiūri į akis

Ir dvejonės išsisklaido…

Aš visa širdimi myliu,

Tu – su manimi,

Kai saulė kyla,

Vienas kelias prieš akis…

Nuplaukia debesėlis,

Pamoju skarele,

Ji – balta burė,

Vėjuje plazdanti,

Laimė, gyvenimo viltis,

Kad būsime drauge,

Kol neiškirs dangus.
2020 m. rugpjūčio 3 d., pirmadienis

LelijaPavasarį pasiklausiau gegutės, –

Ji man skaičiavo metelius,

Paskui ilgam nutilo,

Leido ir man pas ją

Nueiti į svečius…

Mūsų abiejų vaikai užaugo,

Tik aš savuosius auginau pati,

O ji kūkavo lygiai graudžiai,

Nes nežinojo,

Kur jos vaikeliai palikti…

Linksmiau man ir gyventi, –

Vaikaičiai – pupos,

Iš po stalo lenda,

Praaugo ir mane,

Trobos lubas,

Dabar žvalgausi vis į dangų,

Kada patapsiu lelija.
Gyvybės paslaptis
Gyvybės paslaptis –
Iš mėlyno dangaus,
Meilės žodis – iš motinos širdies,
Iš laimingų lūpų
Vakar, šiandien,
Jiems lenkiamės kas dieną,
Geriame gyvenimo palaimą,
Tarsi iš motinos krūties
Ant gimtos žemės atsiklaupę…
Garbiname atvaizdą ir medyje,
Padovanotą iš miškų,
Visi – iš ten,
Iš žemės gilumų,
Gyvybės siūlais saistomi...
Parnešame skiedrą,
Kuriame ir laužą,
Kad šildytų liepsnelė
Mūsų sielų aukštumas…

2020 m. rugpjūčio 2 d., sekmadienis

SkrendantiClotilde Solange

Aš myliu paukštę,
Kuri kyla, skrenda,
Nebodama audros,
Pro debesėlį prasiskverbia
Ir vėl nutolsta link dainos…
Aušra, saulėtekis
Visiems būna vienodas,
O savo spinduliu spindėkime
Šventos šviesos,
Tėvynės dainų neatstoja
Nė bangų gaudesys,
Nė ramuma žuvėdros
Ant burės pakeltos…
Aš myliu savo dainą –
Lietuvos,
Bet visada klausausi
Ir tavo kalbos,
Mes žemę, dangų, jūrą
Mylime vienodai,
Tik skrendame ir skrisime
Prie mielo draugo,
Šalia jo.2020 m. rugpjūčio 1 d., šeštadienis

Skambant Bachui
Ne dabar, ne šiandien,
Gimė mano žodžiai,
Jie atskrido ir iš motinos,
Buvusių genčių…
Ne šį rytą kėliau, –
Visada žiūrėjau,
Kaip nušvinta saulės rutulys
Už marių ir miškų…
Ne šį vakarą girdėjau
Skambant Bachą, –
Jis seniai – virš debesų,
Kelią nerimą akordai,
Bet ir nuramina,
Kad gyvenimas dar nesibaigia,
Lieka čia ir pėdos,
Daug melodijų tyrų…

Ona Baliukienė