2017 m. birželio 11 d., sekmadienis

Atiduok ateičiai


Ona Baliukienė

Kalbėk lietuviškai
Savo vaikams, vaikaičiams,
Atiduok viską,
Ką turi atminty, –
Tai mūsų papročiai sugrįžta
Per mūsų gražią kalbą,
Kol ją turi,
Ir pats esi...
Rašyk lietuviškai,
Nes mūsų raštas
Buvo išniekintas ir uždraustas,
Bet vėl prikeltas
Net svetimoje šaly...
Skaitau lietuviškus raštus,
Kaip gyvą maldą,
Iš tos maldaknygės,
Kurią turėjo motina ant stalo
Ryte ir vakare,
Laikau širdy.Komentarų nėra: