2017 m. vasario 9 d., ketvirtadienis

Iš žemės saujosKai matau gėlę vystančią,
Pasemiu vandens ir laistau...
Gilus, oi, koks gilus
Gyvybės šulinys,
O pasilenkus nematai jo dugno,
Net savo paveikslo,
Kas išskaitys žmogaus mintis...
Kaip galiu tau padėti,
Jeigu nebetiki ir dangumi,
Kas padeda tau melstis,
Jei prieš save paveikslo neturi...
O muzika ir kelia, ir graudina,
Neatperka melodijos
Žodžiai keli, kad ir geri,
Taip skęsta siela
Į nežinomybės liūną,
Geri iš žemės saujos
Paskutinį lašą,
Tyrą vandenį semi, semi...
Komentarų nėra: