2017 m. vasario 7 d., antradienis

Giesmių giesmėjeNelabai terūpi
Mažam girios paukščiui,
Kam jisai dainuoja
Nuo pavasario,
Jis tiktai vilioja
Savo mylimąją,
Kad jį išsirinktų
Ir statytų trobą,
Drauge išaugintų
Dorus vaikučius
Savame lizde...
Nelabai kam rūpi,
Kam vėjas šiurena
Medžio liekną šaką,
Kai nupurto lapą,
Krenta ir žiedeliai,
Pakloja prie kojų
Rausvą kilimą,
Kad jais visi eitų
Į pasakų šalį,
Vestų mano laimę,
Tavąją pakviestų
Arčiau prie savęs...
Argi mes nerūpime
Savo gimtai šaliai,
Jeigu ji nešaukia
Net paukščių giesme?Komentarų nėra: