2016 m. lapkričio 9 d., trečiadienis

Tik tiek norėjau pasakyti
Nepravardžiuoja mūsų Dievas,
Iš nieko nesišaipo
Ir visiems atleidžia,
Negirdime Jo balso,
Betgi jaučiame Jo dvasią,
Kuri aplinkui sklando...
Ji mena angelą bažnyčioje
Ir ant kapų kryželį,
Suklumpame ir meldžiamės,
Kad Jis mums duotų dalią...
Dangaus skliaute – nėra patyčių,
Erdvė – gili ir begalinė,
Arčiausiai mūsų –
Mėnuo, Saulė...
Toliau – kiti pasauliai.Komentarų nėra: