2016 m. lapkričio 1 d., antradienis

Laiko akmuo
Pievų gėlė
Nieko neprašo,
Pražysta ir nužydi
Tarp kitų,
Niekas jos neskina
Ligi pat Joninių,
Nutiestos laiko
Pradalgės
Sykiu...
Dažnai ir vėjas,
Brisdamas per lauką,
Su smilgomis
Suguldo
Ir vėl ją prikelia
Lietus...
Oi, koks turtingas
Miškas,
Kai pražysta viržiai,
Žalia pievelė
Atželia,
Tarp samanų
Prigludęs ilsisi
Akmuo...
Komentarų nėra: