2017 m. sausio 12 d., ketvirtadienis

Tebus laiminga ateitis


Pranas ir Marylove


Susikaupiu rytais,
Kaip ir aną šaltą naktį,
Kada stovėjome
Petys į petį kolonos vidury,
Kuri apjuosė Seimą
Ir neleido priešų tankams,
Dundantiems nuo bokšto,
Arčiau net prisiartinti,
Būtų kova tik su beginkliais,
Bet labai nuožmi.
Stovėjome ir laukėme
Susikibę rankomis,
Nors nepažįstami, bet artimi,
Krauju būtų pasruvusi
Visa laužų aikštė,
Bet likome vieningi
Ateity,
Kad mūsų metai
Būtų geresni, laisvi,
Jeigu statysime ir kursime visi.
Komentarų nėra: