2017 m. sausio 12 d., ketvirtadienis

Su nauja bure
Lyg bangos ošia,
Laivą įsiūbuoja,
Bet burė vis nenuleista
Ir plaukia jūromis,
Čionai, prie Baltijos melsvos,
Prisiglaudžia prie molo,
Iškyla kraujo
Ir balta puta...
Ką pasirinksime,
Ar plauksime su ja,
Ar grimsime į neviltį?
Kitokios išeities nėra –
Tik plaukti vėl į švyturį
Ir su nauja bure.

Komentarų nėra: