2017 m. sausio 3 d., antradienis

Ryto malda
Malda – visiems
Ir dėl visų,
Bendra kalba,
Kai kalbame kartu,
Kiekvienas žodis,
Nugludintas ir pakartotas,
Tarsi rožančiaus poteris,
Paveldėtas iš motinos...
Gerus žodžius beriu
Ir sau persižegnoju,
Kad būtų ir tava malda,
Skaidri ir nekalta, –
Gerumą dovanoju,
Net už ydas ir nuodėmes
Drauge prašysim atleidimo.

Komentarų nėra: