2017 m. sausio 2 d., pirmadienis

Jaudulys
Subangavo raidės...
Kam tokia audra,
Jei gyvenimas – kova
Už kiekvieną kąsnį,
Nors garuoja duona,
Ką tik iškepta...
Laužiama riekė trapi,
Tartum ašara,
Kai ją siekia
Drebanti ranka...
Saldūs žodžiai
Dingsta gomury,
Nes pigu ir neskanu,
Ką veltui turi...
Meilė artimo
Ir savo artimam –
Tik menka paguoda
Svetimam...
Oi, sustojo žodis
Eilių vidury,
Lyg pašiurpęs gruodas,
Kuriuo vis eini.

Komentarų nėra: