2017 m. sausio 4 d., trečiadienis

Angelo plunksna

Laukinis angelas,
Baltais sparnais,
Nepaliestas audrų
Kyla aukštai aukštai,
O saulės spindulio pašautas,
Tik prie kalnų
Aštrios briaunos
Poilsiui prisiglaudžia,
Palieka baltą plunksną...
Su ja rašau
Apie tave
Ir tyrą džiaugsmą,
Nes tu skaitysi net tada,
Kada aš verksiu...
Ona Baliukienė