2015 m. sausio 1 d., ketvirtadienis

Jurgitai ir Mindaugui PociamsVaikai – tai Dievo dovana,
Laimės ir džiaugsmo
Pilna kraičio skrynia,
Kas ją pripildė, tiems garbė,
Kad užaugino juos Tėvynei.
Kiek rankos pirštų,
Tiek mažų širdžių,
Kiekvieno juokas – meilė,
Kaip mažas medis ar gėlė
Po metų kelerių
Pražysta, išsiskleidžia.
Lopšinė motinos,
Jos tyras balsas
Iš ryto pakelia,
Švelniai užmigdo,
Kai saulė nusileidžia.
Gyvenimo tąsa – sraunaus upelio aidas
Per tėviškės laukus
Nubėga į pasaulį...Komentarų nėra: