2017 m. liepos 12 d., trečiadienis

VakaraisNėra gražesnio balso
Už lakštingalos vilioklės,
Kai gieda tyliais vakarais,
Nėra švelnesnės rankos
Už motulės, motinos,
Kai vysto kūdikį
Ir guldo pataluose,
Dainuodama lopšinę vakarais...
Nėra gražesnio juoko
Už mažyčio vaiko
Ir tyresnių akių,
Tokios geros širdies,
Kai atiduoda tau,
Ką pats nupirko
Sutaupęs pinigėlį,
Lyg aukso būtų ten šimtai...
Oi, vesiu ir migdysiu,
Apjuosus laumės juosta
Tave vakarais...
Komentarų nėra: