2017 m. liepos 9 d., sekmadienis

Amžinybės anglysKiek daug sykių
Tu manęs išsižadėjai,
Tiek pat kartų
Tau sakiau, kad pasitrauktumei,
O siauras takelis,
Pabarstytas smėliu,
Suvedė nelaukiant vėlei
Ir prigludo balta obelėlė
Prie grublėto beržo delno...
Nebeglostome viens kito,
Kaip jaunystėje,
Nebesakom „myliu“,
Kaip prieš daugel metų,
Tik tegu negęsta
Maža kibirkštėlė,
Nors nebe užkursime nuo jos
Vėl amžinybės laužo.


Komentarų nėra: