2017 m. kovo 14 d., antradienis

Žiedai - tarp lapų
Anksti, saulutė dar žemai,
Betgi žali žibučių lapai,
Jie saugojo save,
Kai snigo, buvo šlapia...
Pakyla žiedas, apsidairo,
Kad sprogsta medžiai,
Berželio linksta šakos,
Lazdynas pirmas sveikina
Ir nusišypso žiedas mėlynas,
Dangus atsako:
Tegu mus amžiais
Likimo žvaigždės,
Dievas saugo.Komentarų nėra: