2017 m. kovo 8 d., trečiadienis

TikėjimasTikėjimas – dievybės apraiška,
Mes esame į Jį panašūs,
Nes kuria Tėvas
Tik pagal save
Ir atvaizdą į žemę neša...
Mes tikime savo vaikais
Ir iki paskutinės
Šios žemiškos sekundės
Jų sielų nenurašome.
O žodis tampa kūnu,
Kai tikime karštai,
Kad nors malda
Gyvenimą pratęsime.
Komentarų nėra: