2015 m. balandžio 1 d., trečiadienis

Į amžinybęDar nebaigiau maldos,
Nors ir ilgokai gyvenu
Priklaupusi prie kryžiaus,
Laukiu Velykų atgailos,
Naujo prisikėlimo.
Vargonų muzika,
Jai atsiliepia choras;
Gal paskutinis vakaras ateina,
Savo darbų aukojimas?
Ne viską padariau,
Ne viską suradau, ko ir ieškojau,
Per trumpa ši gyvenimo simfonija...
Kai baigiasi giesmė,
Vėl atsistoju ir einu,
Kiek būtis skyrė,
Kiekviena valanda pavirsta
Amžinybe.Komentarų nėra: