2018 m. liepos 3 d., antradienis

Dainų dainelė
Dar padainuosiu
Dainų dainelę
Broleliui artojėliui,
Duonos nunešiu
Ant rankšluostėlio,
Giros pripilsiu
Iš ąsotėlio…
Tegu jis aria
Tiesią vagelę
Per dirvonėlį,
Eisiu iš paskos,
Kai bers jis grūdą,
Naujam kepalėliui,
Smaigstysiu biržę,
Kad nepaliktų
Juodos žemelės,
Kur neužsėjo…
Dar padainuosiu
Jaunai sesutei
Ant pradalgėlio,
Kad nusipintų rūtų vainiką,
Padovanotų aukso žiedelį
Jaunas bernelis,
Šaunus raitužėlis...
Dar paniūniuosiu kelis žodelius
Senai močiutei
Ir palinkėsiu ilgų metelių
Mielai sengalvėlei,
Gegute kukuosiu
Daugel kartelių
Senam tėveliui,
Visiems vaikeliams
Ir anūkėliams.

Komentarų nėra: