2017 m. liepos 6 d., ketvirtadienis

Paskui vaivorykštęKai bridau per pievą,
Visą rasą bėriau,
Upelius išgėriau,
Nudažiau pasaulį,
Tarsi abrozdėlį,
Ir į dangų kėliau...
Mano spalvos – ryškios
Iš po debesėlio,
Visa puokštė – spektras
Saulės, mėnesėlio...
Ar regėjai naktį,
Kaip jis atsispindi
Netgi pučiant vėjui?
Gyvas dangaus raštas,
Mirgančios žvaigždelės,
Baltas debesėlis
Ir mane pakėlė.Komentarų nėra: