2017 m. kovo 2 d., ketvirtadienis

Tegu...

Baltos žuvėdros ant laivo stiebų –
Tai gyvos vėliavėlės,
Jūreivio priesaiką jos neša
Motinoms, žmonoms,
Vaikams ir broliams, sesėms,
Tik neduok Dieve, našlaitėliams...
Jos čiauška, kaip vaikai,
Ir klykauja, lyg Eglė ar Jūratė,
Tegu – tegu – tegu
Sugrįžta laivas į pakrantę...

Komentarų nėra: