2017 m. vasario 2 d., ketvirtadienis

Neatsakyti klausimai
Kodėl taip norisi kalbėti,
Kad visi girdėtų,
Ar neužtenka mudviejų,
Kada nutylame,
Kai lūpos susiglaudžia,
Paskui vėl teka žodžiai
Tarsi upeliu...
Kodėl lakštingala
Taip garsiai suokia
Pakrūmėje medeliui ant šakos,
Paskui nutyla,
Kai reikia vaikučius maitinti
Menku kirminėliu...
Kodėl vis norisi
Kartoti ir kartotis
Ir apsikeisti bučiniu saldžiu,
Ar neužtektų į akis
Vien pažiūrėti,
Kad atsivertų siela
Mylinčio žmogaus?
Kodėl taip norisi
Užpildyti tą tuštumą,
Kai nutyla lakštutė,
O nebėra šalia
Ir mylimos širdies...
Kodėl?Komentarų nėra: