2017 m. vasario 2 d., ketvirtadienis

Didžiosios šventėsGrabnyčios

Laikas eina ratu
Nuo pat senų senovės, –
Prieš Kristų ir po Jo
Datas skaičiuojame.
Paskęsta mintys maldoje,
Kada vargonai groja,
Kalbame rožančių tylomis
Kas vakarą prie savo lovos.
Prisimename tėvelius,
Gaisrus ir karo dūmus,
Jei neapsaugojo namų,
Tas lieka be pastogės,
Lyg be atminties,
Nes tėvų namas – tai gimtinė,
Tarsi tas laikas – žuvęs
Amžinoje kelionėje...
Degu žvakelę,
Tegu spingsi nuo altoriaus, –
Tai pasiaukojimas už mus,
Kad būtume gerovėje.

Komentarų nėra: