2017 m. sausio 13 d., penktadienis

PasikartojimaiMotule mano,
Su plona linine skarele
Ir kryželiu ant kaklo,
Per smėlį eidama
Batelius nusiaudavai
Ir nešdavaisi iki pat šventoriaus,
Nes visada manei,
Kad jų ilgam pakaktų...
Tėvyne, mano mylima,
Plakta ir nukryžiuota,
Tu – motina šventa,
Šventadieniais tik papuošta,
O rankos darbe juodos...
Kaip kitaip pamylėti dar galiu,
Tiktai per vandenį,
Pašventintą paguodos...
Vyžotas kojas
Pakeitė bateliai,
Dabar basa einu per aštrų gruodą,
Kad įsitikinčiau,
Kiek dar turiu jėgų
Po savo kryžiumi
Ir kas man duota...
Nelaukiu iš Tavęs paguodos.


Komentarų nėra: