2016 m. lapkričio 4 d., penktadienis

Tyla naktų
Sielos ramybė
Ir tyla naktų,
Kai širdies ritmas
Lygiai beldžia,
Svajoju ir mąstau
Apie vaikystę,
Pirma meilę,
Pirmą skambutį,
Kuris ligi šiolei
Ausyse vis aidi.
Pirmagimio akis,
Kaip dangus mėlynas,
Kaip keitėsi po to
Ir tapo tamsios...
Ant sienos tiksi
Pakabintas laikas,
Pasuku rodyklę
Ir klausau – suskambo...
Tylu tylu šį vakarą,
Netgi vienumoje
Gėlės varpelis skamba.
Komentarų nėra: