2016 m. lapkričio 8 d., antradienis

Ilga naktis – vienatvė
Kodėl gi jautrios sielos
Bėga nuo kitų,
Užsidaro vienuolynuose,
Bet teigia mylintis visus,
O save aukoja
Vienam Dievui?
Nejaugi jie aukščiau kitų,
Kenčiančių ar nusidėjusių,
Net Lozorius sėdėjo su visais,
Kai jį pakėlė...
Ko bėga į vienatvę,
Nors viskas – tik viena diena,
Paskui ilga naktis,
Kas ją užpildys...
Gal ir ten būsi vienas?
Paskui – ilga naktis,
Kas ją užpildys...
Gal ir ten būsi vienas?
Komentarų nėra: