2016 m. spalio 6 d., ketvirtadienis

Antikvariniai baldai
Kol vieni aslą šluodavo,
Kiti minkštus gaminosi,
Praeina šimtmetis,
Asla – jau nebe asla,
Medinės bąla grindys,
Raštais išmargintos
Čia stovi kraičio skrynios.
Kas šimtmetį užklumpa
Toks brangymetis,
Kad laiko net išklypusius,
Nuzulinta gelumbė – neišmeta.
Nuo seno pastebėjo
Gudrūs antikvarai,
Supirko po skatiką
Senus baldus, –
Ką paklijavo, ką nudažė,
Naują spyruoklę pakeitė,
Dabar į puošnių baldų
Parduotuvę veža.
Kėdė ir stalas – gyvenimo svarstyklės,
Įvertina ir moka
Doleriais, nebe skatikais,
Kai prisėda ponas, ledi...
Bet esi stabiliausias,
Kai ant žemės sėdi.
Komentarų nėra: