2015 m. kovo 1 d., sekmadienis

RIP

Borisui Nemcovui atminti

Sunku sudėti žodį
Laimė;
Jame sutelpa viskas,
Kas gražu,
Gyvenimas ir laisvė
Po dangumi.
Sunku sakyti žodį
Amen,
Kada visko netenka,
Ne sava valia
Dėl laisvo žodžio
Gauna kulką
Ne laisvoje šaly.


Neužmiršime

Kad nė vienas nežūtų,
Kas skanduoja : „Už taiką,“
Kad girdėtų jo žodį,
Parašytą krauju,
Jauni ir seni,
Ant šio grindinio pilko
Pačiame sužydėjime
Ir pavasario saulės
Gražiame spindesy.
Kad nė vienas jo žodis
Neužkliūtų už tilto,
Kuris skiria du upės krantus,
Kad pasaulis matytų
Tikėjimą, tiesą, ramybę,
Kad žydėtų čia gėlės,
Jo krauju apšlakstytos,
Vis prikeltų gyvenimui
Taikią padangę,
Nesukiršintų niekad tautų
Ir gerųjų žmonių.


Ona Baliukienė

Komentarų nėra: