2015 m. kovo 2 d., pirmadienis

Gyvybės kaina


Iš draugiško albumo - Mahmud Hussain Shahin

Pasaulis didelis,
O mes – tokie maži,
Vienos šeimos vaikai –
Gentainiai, broliai, –
Kur gėlasis vanduo
Brangiai kainuoja,
Už rasą padėkojama.
Mes esame dangaus
Ir žemės pašaukti,
Tėvai – artojai
Atneša duonos trupinį,
Ryžių saujelę
Nuo glitaus molio.
Mes esame maži,
Bet mylime gyvenimą,
Apie kurį tu nežinojai...
Kas mums parūpins
Laimingą rytojų,
Kur bus vandens ąsotis,
Riekė duonos?Komentarų nėra: