2014 m. lapkričio 7 d., penktadienis

Matau šviesą
Kas prisikėlė iš sunkios ligos,
Tas nugalėjo savo kūną,
Jeigu ir su pagalba Dievo,
Bus amžiams surištas su juo
Siela ir kūnu.
Dvasia – gyvenimo vedlys
Ir nežinia, kur įsikūrusi, –
Ieškodami išganymo tik danguje
Netenkame ir žemės
Švento apreiškimo.
Koks džiaugsmas sveikintis
Ryte su saule,
O vakare žiūrėti į mėnulį...
Pakylame iš žemės
Į ją ir amžinybei gulamės.


Komentarų nėra: